DFMKursböckerFysik och Skolteknik

VT 2012

Sajten har flyttats till lnu-domänet: http://blogg.lnu.se/vagrorelse/.1FY803 Vågrörelselära och Optik

Universitetets kurssida med anmälningskod, länkar till kursplanen, osv.
"Vågornas brus" är denna termins blog om kursen.

Introduktionsmöte måndag 17 januari 2011 13:15

Kursböcker:

  • Benson, University Physics
  • Hewitt, Conceptual Physics

Hewitt är lite annorlunda än de andra stora Amerikanske fysikböckerna. Boken är som titeln antyder mer inriktad på att ge en konceptuell förståelse än på att räkna tal. Texten är mycket läsbar, och lämpar sig för distansundervisning. Boken innehäller också en skrapkod som ger tillgång till Pearson förlags interaktiva inlärningsfrågor och videosnuttar på www.physicsplace.com (Class ID: cm176515). Vi kan köra med "11th edition", till exempel här eller här.
Benson har ett tradionellt upplägg. Ämnet behandlas på likadana sätt i andra fysiktexter. Om man redan har en sådan "bibel", duger det lika bra. Om man t ex väljer någon bok av Pearson, får man tillgå till sajten masteringphysics.com.

Kursansvarig: Pieter Kuiper
In case of questions: e-mail pieter.kuiper@lnu.se, tel. 0470-708108.

Laborationer:

Distansträff: 25/26 februari (fredag 9:00-17:00 och lördag 9:00 till 15:00)

Föreläsningar:

Schema 2011: måndagar och torsdagar 13:15-15:00 (eventuellt till 16:00) i sal D0073V.
Föreläsningar blir även direktsända som Adobe Connect webcast. Det finns inget att se där än. Adobe Connect mötena är öppna från ungefär en kvart innan föreläsning börjar. Om distansstudenter som följer föreläsningarna live kan de delta muntligt om de har ett headset med mikrofon. Föreläsningarna kommer också att ligga kvar som recordings.

Kapitel som ingår

Jag har för avsikt att gära en tenta som man kan få G på om man behärskar innehållet av relevanta kapitel i "Conceptual Physics" av Hewitt. Av 11e (och tidigare) utgåvan ingår dessa kapitel:

  • 19 Vibrations and Waves
  • 20 Sound
  • 21 Musical Sounds
  • 26 Properties of Light (men inte synens psykologi)
  • 29 Light Waves
  • 27 Color
  • 28 Reflection and Refraction
För VG kräs det dessutom att man behärskar en mer kvantitativ och matematisk behandling av interferens, diffraktion, polarisation, brytning, osv. Dessa färdigeter används även i laborationer, vid behandling av mätdata.

Tentamen

Torsdag i tentaveckan (det är vecka 12), alltså torsdag 24 mars kl: 9:00-14:00).
Distansstudenter kan göra tentan på sin skola. De ger mig namnet på en kontaktperson (t ex rektor eller ämnesansvarig) som jag skickar tentan till.

Tentamen och facit. Omtentamen lördag 16 april; lösningsförslag.

Fjolårets kurs

vt 2010; det finns även fjolårets blogg.


Institutionen för Datavetenskap, Fysik och Matematik
Vejdes plats 6 och 7, Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö.
Telefon: 0470-70 80 00. Fax: 0470-840 84.